PROJEKT - WYKONAWSTWO - MONTAŻ
SCHODÓW DREWNIANYCH
- DˇB - BUK - JESION - SOSNA - WANGUE - ACAJOU - BADI - IROKO - MAHOŃ - ORZECH - MERBAU - SAPELE - CZERE¦NIA - DAGLEZJA - HEBAN - WIˇZ - DIBETOU - JATOBA - DRZEWO TEKOWE -

Nasza firma jest kontynuacj± tradycji rodzinnych trzech pokoleń, działalno¶ć własn± prowadzimy za¶ od trzydziestu lat.

Schody wykonujemy z drewna suchego, selekcjonowanego, tylko pierwszej klasy. Stosujemy lakiery o podwyższonej odporno¶ci na ¶cieralno¶ć, pozwalaj±ce na wykończenie w połysku, półpołysku, półmacie lub macie. Wszelkie stosowane przez nas surowce s± przyjazne ¶rodowisku naturalnemu.

Obok szerokiego wachlarza schodów standardowych oferujemy także projekt, wykonawstwo i montaż schodów nietypowych, trudnych do zrobienia i wymagaj±cych dobrego zaplanowania konstrukcyjnego i technologicznego.

Ceny uzgadniamy indywidualnie z klientem, po dokonaniu pomiarów w miejscu budowy oraz ustaleniu cech danych schodów.

Schody podwieszane na tralkach

Schody na jednej wandze